Home Index page First image Previous image Next image Last image
of 56
2002-08-12 (02) PG Olean - No.7 cab.jpg
2002-08-12 (02) PG Olean - No.7 cab.jpg
Mens vi ventede på hjælpetoget var der tid til at studere førerhuset på den lille maskine. Damplokomotiverne på Java er for de flestes vedkommende fyret med bagasse, som er tørrede sukkerrørstoppe. De bliver presset til en art halmballe, som har en udmærket brændværdi. Der skal godt nok fyres ofte, når der er læs på maskinen, men de virker ikke som de har svært ved at holde 8 atm. tryk på den lille kedel. Det må siges at være rimeligt miljøvenligt at køre på vand og bagasse fremfor fossile brændstoffer. While we were waiting for help to arrive, we studied the cab of the small engine. The steam locomotives of Java are mostly fired with bagasse, which is dried sugar cane tops. It's pressed in to a kind of hay roll, which has decent caloric value. The fireman needs to fire often, when the engine is pulling any kind of load, but it doesn't seem that hard to keep 115 psi pressure in the boiler. It's very environmental friendly to fire with water and bagasse instead of fossile fuels.